ตำแหน่งงานว่าง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมกัน

ตำแหน่งงาน

Duties & Responsibilities

 1. Model target cost set up
 2. Follow up actual model cost and evaluate actual gross profile of each model
 3. Follow up cost of each model to achieve target

Qualification

 1. Male or female, Age 22 - 25 years
 2. At least 0-4 years up experience in Managerial Accounting, Cost Control or Budget Control
 3. Bachelor’s Degree in Managerial Accounting or other related fields. (GPA 2.5 up)
 4. Good knowledge about cost control factory industries.
 5. Good command of spoken and written English.
 6. Good computer proficiency
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification:

 • Male, Age 22-26 up.
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources, Law, Political Science or related fields
 • Minimum 0-4  years of experience in employee relations field; background in manufacturing will be advantage.
 • Good knowledge in labour law and other concerned law, rules and regulations
 • Able to build strong relationship with employees
 • Good English communication skills. (Have TOEIC Score 500 will be advantage)
 • Able to work well with under high pressure within limited timeline
 • Excellent communication, problem solving, presentation and interpersonal skills
 • Analytical skill with an open-mind and can do attitude

Role & Responsibilities:

 • Provide recommendations or practice that is aligned with company's policy and labour law.
 • Communicate and implement company policy.
 • Communicate and implement work regulations.
 • Create and handle employee relation activities.
 • Provides employees services activities in areas of transportation, canteen and so on.
 • Consult and advise to employees regarding to company regulations.
 • Perform other relate duties as required
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification:

 • Male/Female, Age 22-24 years
 • Bachelor of Science in Statistics, Mathematics, Physics or related fields
 • Good English communication skills. (Have TOEIC Score 500+ will be advantage.)
 • Able to work well with under high pressure within limited timeline
 • Excellent communication, problem solving, presentation and interpersonal skills
 • Analytical skill with an open-mind and good attitude
 • Be able to use Microsoft office especially Excel well

Role & Responsibilities:

 • Product control and planning for stock in warehouse
 • Stock allocation
 • Improvement for Productivity in Logistics
 • Perform other relate duties as required
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, age 33 - 38 years.
 • Bachelor’s degree in Engineering majored in Electronics, Electrical or related fields.
 • Strong leadership and teamwork skills with results oriented commitment.
 • Have experience about investigate customer claim in field of PCB, Motor, Compressor.
 • Good knowledge about supplier audit and market claim will be advantage.
 • Good knowledge about Quality control and Air-Conditioner will be advantage.
 • Good communication, problem solving, presentation and interpersonal skills.
 • Good command of English both written and spoken.
 • Good computer proficiency.

Role and responsibilities:

 • Supervise and Control market claim investigation with supplier and analyse cause such as motor, compressor, PCB then feedback to R&D.
 • Development checking method of PCB Assy and motor part for air conditioner.
 • Evaluation critical point of PCB and motor since development state.
 • Develop and coach subordinate such as engineer and technician.
 • Perform any task assigned by QC Manager or management.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, age 23 - 30 years
 • Bachelor’s degree in Engineering majored in Electronics, Electrical or related fields.
 • Experience about supplier audit
 • Able to analyse function part such as PCB, Motor, Compressor will be advantage.
 • Good knowledge about quality control or air conditioner will be advantage.
 • Can use multitier will be advantage.
 • Good command of English both written and spoken.(TOEIC 500+ will be advantage)
 • Good computer proficiency.

Role and responsibilities:

 • Supplier Quality Audit.
 • Analyse function part such as Motor, Compressor, PCB.
 • Perform other relate duties as required.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification
- Male/Female, age between 22 - 24 years
- Bachelor's degree in Electrical Engineering or Electronics Engineering
- Basic of Autocad, PLC, C#, Database, Progamming will be advantage
- Good communication and Presentation skills

- Good command of English both written and spoken
- Good computer proficiency

Duties & Responsibilities
- In Charge to design testing pattern to confirm operation of product.
- Design and creat program to support ruuning test project.

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification
- Male/Famale,age between 22 - 30 years
- Bachelor's degree in Electrical Engineering or Electronics Engineering
- Basic of quality control, able to use oscilloscope/multimeter/and current meter will be advantage
- Have experience in Air condito  will be advantage
- Have experience  in design circuit, defect analysis for PCB, Motor, Compressor will be advantage

- Good communication and Presentation skills

- Good command of English both written and spoken
- Good computer proficiency

Duties & Responsibilities
- Control market claim investigation with supplier and analyse cause then feedback to R&D
-  
Develop checking method of PCB assy and motor part for air-conditioners
-  
Evaluate critical point of PCB, Motor, Compressor

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Thai Nationality, Male or Female 35-40 years.
 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering, Electrical Engineering or any related field.
 • Have working experience and knowledge in the field of international standard of electrical appliance products (especially IEC Safety standard and CISPR EMC standard). Experience and knowledge in air-conditioner products standard and regulation is highly advantage.
 • Have good knowledge and experience about the regulation in Asia-Oceania region (especially, ASEAN countries, Taiwan and Australia). Have good relationship with the regulation organization in each of the above countries is highly advantage.
 • Can manage and control inside R&D team such as working schedule control, man-power control and budget control etc.
 • Have good presentation and negotiation skills. Have working experience of cooperation among different divisions as well as with customers.
 • Can communicate fluently in English. Knowing Japanese is advantage.

Role and responsibilities:

 • Manage the Regulation compliance group. Be the consultant and checking person for another R&D groups for the product compliance and international regulation issues.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification
- Male, age between 22 - 25 years
- Bachelor's degree in Industrial Engineering or Mechanical Engineering
- Basic of quality control
- Good communication and Presentation skills

- Good command of English both written and spoken
- Good computer proficiency

Duties & Responsibilities
- Audit supplier to check the quality management system (New Supplier) and quality control for current supplier.
- Analysis problem both of in DIT and customer claim, improve the quality level of supplier.

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp
 1. Qualifications:
  Male/Female, Age between 32-40 years
  Bachelor’s degree in  Computer Engineering, Computer Science, Electronic Engineering, Electrical Engineering or any related field
  Al least 10-15 years’ experience in the field of Software & IoT development 
  Have good knowledge and long experience in the field of Software programming. Know well about C language and Assembly for software development works, as well as Java and Objective-C for IoT development works
  Have long experience in product software development projects. Know the process of software development well and can lead & manage software engineer team to finish software development project (in both      software quality and development schedule point of view)
  Have knowledge in the field of IOT system latest technology and have experience in IOT system implementation
  Can communicate well in English (Know Japanese is advantage)
  Strong Management and Problem Solving Skill
  Good communication and Presentation skills 
  Good command of English both written and spoken 
  Good computer proficiency

Role & Responsibilities:

Be responsible and lead R&D software team in software & IOT project development. Scope of working is mainly divided into 3 parts

Software for control air-conditioner product operation (refrigeration cycle control, compressor control and air-conditioner function and sequence control)

   Software for remote controller (use with air-conditioner) and communication protocol for network communication between air-conditioner units

IoT system for air-conditioner products: Software for communication protocol, Cloud server platform, Smart phone application, AI implementation etc.

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male, age 24 -30 years. 
 • Vocational certificate in Electronics or Electrical or related fields.
 • Have experience in Instrument calibration, ISO, Testing Evaluation,
   Air conditioner
 • Have experience in drawing, QC tools, Calibration.
 • Good communication, presentation skills, interpersonal skills.

Role and responsibilities:

 • To support Testing and Evaluation and installation of  Air conditioning, (R&D)
 • To support new model process control and in-house part control (QC)
 • Calibration and summary of instrument in production line, analysis, and solve problem. (QC)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

• Male/Female, age 22 - 23 years

• Bachelor’s degree in Electrical, Mechanical, Electronics Engineering with GPA 2.50 Up.

• Able to work under pressure, good team player and good coordination skills.

• Presentation skills, interpersonal skills and service minded.

• Good command of English both written and spoken.

• Good computer proficiency.

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, age 22 - 35 years.
 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering or any related field.
 • At least 2 years’ experience in the field of mechanical simulation such as piping stress & vibration analysis is an advantage.
 • Experience with Computer Aided Engineering (CAE) tools such as FEMAP, ANSYS, etc.
 • Basic understanding of Computer Aided Design (CAD) is sufficient such as SolidEdge, SolidWorks, etc.
 • Experience in Air-Conditioners is an advantage.
 • Good communication and presentation skill.
 • Good command of English both written and spoken.
 • Good computer proficiency

 Role and responsibilities:

 • Responsible to analyse the piping design by using Finite Element Analysis (FEA) in order to confirm the product feasibility and strength performance.
 • Create the FEA base models and perform modal analysis & dynamic response analysis on piping design to meet the structural target.
 • Validate the accuracy of simulation models by comparing with the actual testing result.
 • Provide the optimal piping design to achieve the strength target.
 • Improve the FEA base models to accord with the several of products in order to reduce model build time & increase model accuracy.
 • Maintain schedule and stay focused on priorities.  
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

สวัสดิการสำหรับพนักงาน

เพื่อตอบแทนและดูแลพนักงาน รวมถึงครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง บริษัทไดกิ้น ได้จัดให้มีสวัสดิการที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน
สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ
สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • รางวัลสถิติการมาทำงานต่อเนื่อง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีล่วงเวลา (OT)
 • เบี้ยขยัน
 • เงินกู้ยืม
สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ห้องพยาบาล มีแพทย์และพยาบาลประจำ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือสมรส
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อาหารฟรี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทมานาน
สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ

สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ

 • กิจกรรมท่องเที่ยวบริษัท, งานเลี้ยงปีใหม่, กิจกรรมเที่ยวครอบครัว
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ เช่น ฟุตบอล, แบดมินตัน, เซปัคตระกร้อ, บาสเก็ตบอล เป็นต้น
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับภายนอก
 • ชมรมอื่นๆ ที่พนักงานจัดตั้งขึ้นมา เช่น ชมรมหมากกระดาน, ชมรมพุทธศาสนา, ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องและวัตถุโบราณ เป็นต้น
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เช่น กิจกรรมปลูกป่า, กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด เป็นต้น

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ คุณสามารถ
กรอกใบสมัครได้ที่นี่ โดยบริษัทจะพิจารณาภายหลัง
โทรศัพท์ : +66-3846-9700
+66-3821-3032 ต่อ 293 และ 295
Fax. : +66-3821-3042