ตำแหน่งงานว่าง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมกัน

ตำแหน่งงาน

Qualification:

 • Male, Age 22-26 up.
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources, Law, Political Science or related fields
 • Minimum 0-4  years of experience in employee relations field; background in manufacturing will be advantage.
 • Good knowledge in labour law and other concerned law, rules and regulations
 • Able to build strong relationship with employees
 • Good English communication skills. (Have TOEIC Score 500 will be advantage)
 • Able to work well with under high pressure within limited timeline
 • Excellent communication, problem solving, presentation and interpersonal skills
 • Analytical skill with an open-mind and can do attitude

Role & Responsibilities:

 • Provide recommendations or practice that is aligned with company's policy and labour law.
 • Communicate and implement company policy.
 • Communicate and implement work regulations.
 • Create and handle employee relation activities.
 • Provides employees services activities in areas of transportation, canteen and so on.
 • Consult and advise to employees regarding to company regulations.
 • Perform other relate duties as required
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification:

 • Male/Female, Age 22-24 years
 • Bachelor of Science in Statistics, Mathematics, Physics or related fields
 • Good English communication skills. (Have TOEIC Score 500+ will be advantage.)
 • Able to work well with under high pressure within limited timeline
 • Excellent communication, problem solving, presentation and interpersonal skills
 • Analytical skill with an open-mind and good attitude
 • Be able to use Microsoft office especially Excel well

Role & Responsibilities:

 • Product control and planning for stock in warehouse
 • Stock allocation
 • Improvement for Productivity in Logistics
 • Perform other relate duties as required
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Thai Nationality, Male or Female 35-40 years.
 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering, Electrical Engineering or any related field.
 • Have working experience and knowledge in the field of international standard of electrical appliance products (especially IEC Safety standard and CISPR EMC standard). Experience and knowledge in air-conditioner products standard and regulation is highly advantage.
 • Have good knowledge and experience about the regulation in Asia-Oceania region (especially, ASEAN countries, Taiwan and Australia). Have good relationship with the regulation organization in each of the above countries is highly advantage.
 • Can manage and control inside R&D team such as working schedule control, man-power control and budget control etc.
 • Have good presentation and negotiation skills. Have working experience of cooperation among different divisions as well as with customers.
 • Can communicate fluently in English. Knowing Japanese is advantage.

Role and responsibilities:

 • Manage the Regulation compliance group. Be the consultant and checking person for another R&D groups for the product compliance and international regulation issues.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

• Male/Female, age 22 - 23 years

• Bachelor’s degree in Mechanical Engineering with GPA 2.80 Up.

• Able to work under pressure, good team player and good coordination skills.

• Presentation skills, interpersonal skills and service minded.

• Good command of English both written and spoken.

• Good computer proficiency.

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

 Manufacturing System Innovation Technician

Qualifications:

 • Male/ Female, age 20-25years. 
 • Vocational certificate in Electronics, Computer or related fields.
 • Able to work under pressure, good team player and good coordination skills
 • Able to work overtime

Job Descriptions;

 • To prepare computer equipment for installation in production line
 • Mantain computer hardware can be alble to continuously
 • Shift support troubleshooting

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp
Duties & Responsibilities

• To translate assigned documents from Japanese - Thai - English
• To support all Japanese management
• To translate Thai, Japanese in the meeting and documents 

Qualification

• Male / Female, age not over 25-35 years.
• Bachelor’s degree or higher in any related field.
 At least 3 - 5 years sound experience in Japanese interpreter.
• At least Certificated Japanese Language Level N1 or N2.
• Good command of English both written and spoken. [Toeic score 550 is an advantage]
• Good computer proficiency.

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

QUALIFICATION

- Female, age 22-25 years

- Bachelor's degree in any fields with fluent English proficiency

- Having experience in factory company will be advantage

- Good communication, presentation skills, interpersonal skills

- Ability to work under pressure and multi-tasking

- Strong knowledge of Microsoft office: Word, Powerpoint, Excel including Pivote Tables, V-Loups, and Graph (advantage)

JOB DESCRIPTION

- To support between factory and affiliates all over the world

- Based on factory and affiliates, to make production plan, shipment plan, and STK plan in order to achieve the target

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Female, Age 22-24 years
 • Bachelor's Degree in Business Administration, Marketing, Economic or other related fields 
 • Have working experience about 0-2 years in procurement task
 • Be able to use basic computer and Microsoft Office: Word, Excel
 • Good command of spoken and written English
 • Good computer proficiency

Job Description

 • Contact and negotiation with Supplier to receive the best benefit for the Company
 • Response for business contract and Quotation control
 • Manage all purchasing activities and cooperate with other departments on sourcing and purchase
 • Supplier selection 
 • Sourcing New Supplier
 • Supplier Performance Evaluation
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, age 22 - 35 years.
 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering or any related field.
 • At least 2 years’ experience in the field of mechanical simulation such as piping stress & vibration analysis is an advantage.
 • Experience with Computer Aided Engineering (CAE) tools such as FEMAP, ANSYS, etc.
 • Basic understanding of Computer Aided Design (CAD) is sufficient such as SolidEdge, SolidWorks, etc.
 • Experience in Air-Conditioners is an advantage.
 • Good communication and presentation skill.
 • Good command of English both written and spoken.
 • Good computer proficiency

 Role and responsibilities:

 • Responsible to analyse the piping design by using Finite Element Analysis (FEA) in order to confirm the product feasibility and strength performance.
 • Create the FEA base models and perform modal analysis & dynamic response analysis on piping design to meet the structural target.
 • Validate the accuracy of simulation models by comparing with the actual testing result.
 • Provide the optimal piping design to achieve the strength target.
 • Improve the FEA base models to accord with the several of products in order to reduce model build time & increase model accuracy.
 • Maintain schedule and stay focused on priorities.  
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

QUALIFICATION

- Female, age 22-29 years

- Bachelor of science in logistics, economics or any related fields

- Have working experience about production planning or production control will be advantage

- Good English skills especially speaking

- Good communication, presentation skills, interpersonal skills

- Ability to work under pressure and multi-tasking

- Strong knowledge of Microsoft office: Word, Powerpoint, Excel including Pivote Tables, V-Loups, and Graph (advantage)

JOB DESCRIPTION

1. To plan and control the production to meet the target
2..Plan production control activities to improve runtime while maintaining high quality, timely delivery and cost-effectiveness.
3.Plan, schedule and monitor material movement in production cycle to ensure continuous operations.
4.Track material shortages and provide immediate resolution.

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, age 23 - 26 years
 • Bachelor’s degree in Engineering majored in Mechanical, Electrical, Industrial or related fields.
 • Have experience in Project Management Control, and Negotiation Skill will be advantage.
 • Good command of English both written and spoken.(TOEIC 500+ will be advantage)
 • Good computer proficiency.

Role and responsibilities:

 • Cooperation with buyer and other department for control development plan for new model. 
 • Create cost down activity and coperate with supplier to make sample and trail for new model.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

สวัสดิการสำหรับพนักงาน

เพื่อตอบแทนและดูแลพนักงาน รวมถึงครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง บริษัทไดกิ้น ได้จัดให้มีสวัสดิการที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน
สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ
สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • รางวัลสถิติการมาทำงานต่อเนื่อง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีล่วงเวลา (OT)
 • เบี้ยขยัน
 • เงินกู้ยืม
สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ห้องพยาบาล มีแพทย์และพยาบาลประจำ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือสมรส
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อาหารฟรี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทมานาน
สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ

สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ

 • กิจกรรมท่องเที่ยวบริษัท, งานเลี้ยงปีใหม่, กิจกรรมเที่ยวครอบครัว
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ เช่น ฟุตบอล, แบดมินตัน, เซปัคตระกร้อ, บาสเก็ตบอล เป็นต้น
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับภายนอก
 • ชมรมอื่นๆ ที่พนักงานจัดตั้งขึ้นมา เช่น ชมรมหมากกระดาน, ชมรมพุทธศาสนา, ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องและวัตถุโบราณ เป็นต้น
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เช่น กิจกรรมปลูกป่า, กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด เป็นต้น

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ คุณสามารถ
กรอกใบสมัครได้ที่นี่ โดยบริษัทจะพิจารณาภายหลัง
โทรศัพท์ : +66-3846-9700
+66-3821-3032 ต่อ 293 และ 295
Fax. : +66-3821-3042