โครงการทุนการศึกษาตามโครงการความร่วมมือภาคเอกชนและภาครัฐ (DIT Scholarship )
CSR
August 20, 2017

ในประเทศไทยมีเด็กจำนวนมากที่ขาดโอกาสสทางการศึกษาเล่าเรียน เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ ทำให้ขาดโอกาสทางสังคม ทางบริษัทไดกิ้น ได้เล็งเห็นปัญหาและให้โอกาสกับนักเรียนผู้ขาดโอกาสโดยการให้ทุนการศึกษาพร้อมกับรับเข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทหลังจากสำเร็จการศึกษาโดยการคัดเลือกจากตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เขาได้เติบโตโดยการให้ทุนศึกษาต่อ หากเขาสนใจ

1

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(/var/www/vhosts/daikinthai.com/httpdocs/storage/framework/sessions/43e8015e825ff97662b560165c04284357ce7d17): failed to open stream: Disk quota exceeded

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(/var/www/vhosts/daikinthai.com/httpdocs/storage/framework/sessions/43e8015e825ff97662b560165c04284357ce7d17): failed to open stream: Disk quota exceeded', '/var/www/vhosts/daikinthai.com/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/var/www/vhosts/daikinthai.com/httpdocs/storage/framework/sessions/43e8015e825ff97662b560165c04284357ce7d17', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"OY3QS8dWVja0lIICjbRV13DQmNdFKPnJnGFzN5IT";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"http://www.daikinthai.com/csr/detail/7";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1550677812;s:1:"c";i:1550677812;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/var/www/vhosts/daikinthai.com/httpdocs/storage/framework/sessions/43e8015e825ff97662b560165c04284357ce7d17', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"OY3QS8dWVja0lIICjbRV13DQmNdFKPnJnGFzN5IT";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"http://www.daikinthai.com/csr/detail/7";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1550677812;s:1:"c";i:1550677812;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/var/www/vhosts/daikinthai.com/httpdocs/storage/framework/sessions/43e8015e825ff97662b560165c04284357ce7d17', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"OY3QS8dWVja0lIICjbRV13DQmNdFKPnJnGFzN5IT";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"http://www.daikinthai.com/csr/detail/7";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1550677812;s:1:"c";i:1550677812;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('43e8015e825ff97662b560165c04284357ce7d17', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"OY3QS8dWVja0lIICjbRV13DQmNdFKPnJnGFzN5IT";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"http://www.daikinthai.com/csr/detail/7";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1550677812;s:1:"c";i:1550677812;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58