DAIKIN บทความน่ารู้ อื่นๆ ที่ไดกิ้น…เราทำเพื่อโลก

ที่ไดกิ้น…เราทำเพื่อโลก

สำหรับบริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มไดกิ้นที่กระจายอยู่ทั่วโลก การดูแลสิ่งแวดล้อมถือเป็นประเด็นสำคัญภายในองค์กรที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจัง จึงมีการนำเทคโนโลยีและระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ำและการรีไซเคิล ซึ่งพนักงานทุกคนต่างให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถ

dit-green-thinking1

ให้อากาศสดชื่อขึ้น
      บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยสารฟลูออโรคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกด้วยนโยบาย “Zero Emission” ซึ่งผลจากการดำเนินงานทำให้ปริมาณสารทำความเย็นที่เกิดขึ้น ลดเหลือต่ำกว่าระดับที่บริษัทฯตั้งเป้าไว้ โดยคิดเป็นปริมาณต่ำกว่าครึ่งของเมื่อปี พ.ศ. 2548

dit-green-thinking2

ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
      บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่ออนุรักษ์พลังงาน อาทิ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บริเวณลาดจอดรถ การใช้หลอดประหยัดไฟภายในคลังสินค้า การใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกประสิทธิภาพสูง การใช้อินเวอร์เตอร์มอเตอร์และปั๊มสูบระบบไฮดรอลิก รวมทั้งการปรับเครื่องควบคุมการเปิด-ปิดไฟตามถนน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตั้งหลังคาแบบโปร่งแสงและทาสีที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน เพื่อรับแสงธรรมชาติและลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ


dit-green-thinking3

ลดขยะ ลดมลพิษ
      บริษัทฯ ดำเนินการลดปริมาณขยะ โดยลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นและหันมาใช้สิ่งทดแทนที่ดีกว่า เช่น การเปลี่ยนมาใช้ถังน้ำมันที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขยะจากถังน้ำมันเปล่าที่ใช้แล้ว การใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งระบบ ซึ่งช่วยลดการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะ ทั้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตและขยะในชีวิตประจำวัน

dit-green-thinking4


เลือกเฉพาะสินค้าสีเขียว
      บริษัทฯ คัดเลือกและจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น โดยภายในปี พ.ศ. 2552 มีเป้าหมายว่าสินค้าและวัตถุดิบที่ซื้อมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องเป็นสินค้าสีเขียวถึงร้อยละ 97.5

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ
       บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนช่วยทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น โดยกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นในปัจจุบันมีทั้งการประกวดคำขวัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

dit-green-thinking5

 daikin logo small บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
700/11 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.57
ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3821-3032 โทรสาร 0-3821-3047-8
อีเมล์: info@dit.daikin.co.jp
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533016278