DAIKIN ไดกิ้น เพื่อโลกสีเขียว Refrigerant Decomposition

Refrigerant Decomposition

REFRIGERANT DECOMPOSITION SYSTEM   ระบบการกำจัดสารทำความเย็นที่เสื่อมสภาพแล้วจากกระบวนการผลิตให้ไม่ก่อมลภาวะการก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ  ซึ่งระบบดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ผู้เข้าชมจะได้ทราบหลักการผ่านทางระบบ daikin logo small บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
700/11 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.57
ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3821-3032 โทรสาร 0-3821-3047-8
อีเมล์: info@dit.daikin.co.jp
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533016278