กลุ่มไดกิ้นในประเทศไทย

daikin-in-thailand

ประกอบด้วย 5 บริษัท