DAIKIN รู้จักไดกิ้น วิสัยทัศน์และนโยบาย

วิสัยทัศน์และนโยบาย

ความสะดวกสบายของลูกค้า...คือพื้นฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรมของไดกิ้น
ที่บริษัทไดกิ้นฯ เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการควบคุมสภาพอากาศ เพื่อสร้างสรรค์ความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน นโยบายการทำงานของบริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย ) จำกัด เป็นการบริหารงานแบบครบวงจร โดยมีการวางแนและดำเนินงานเองทั้งหมด นับตั้งแต่การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การตลาด ตลอดการจัดส่งให้แก่ลูกค้า เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่คอมเพรสเซอร์ประเภทโรตารี ไปจนถึงเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย และเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับการพาณิชย์ทุกรูปแบบ ความเย็นสบายเหล่านี้ล้วนอยู่ภายใต้ปณิธานของไดกิ้น เพื่อให้ทุกชีวิตในสังคมได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

daikinthai001

กว่า 2 ทศวรรษแล้วที่ บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นฐานการผลิตที่สำคัญทั้งในภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของกำลังการผลิต ยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น และคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มอบให้เราอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ความสำเร็จจะมากเพียงใด แต่บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจการ โดยทุ่มเทพัฒนาการผลิตที่ทันสมัย รวมถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนและเพื่ออนาคตของประเทศไทย

20 ปี แห่งการสร้างสรรค์ คือ มาตรฐานชั้นเยี่ยมที่เราภาคภูมิใจ
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จนได้รับการยอมรับในระดับโลก ว่าเป็นบริษัทที่มีมาตรฐาน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นจากการใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงการพัฒนาโรงงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อแสดงออกถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อพนักงานทุกคน เพื่อชุมชน และเพื่อโลกของเรา

การพัฒนาบุคลากร คือ เป้าหมายที่สำคัญของเรา
ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด เพื่อให้พนักงานมีความรู้ เกิดทักษะ และความชำนาญในทุกๆด้าน จนถึงวันนี้… บุคลากรทุกคนจึงมีความเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี

มุ่งมั่นเพื่อเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ของโลก… บนพื้นฐานความเชื่อมั่นของลูกค้าและพนักงาน
ไดกิ้นไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างสรรค์คุณภาพให้กับเครื่องปรับอากาศ เพราะเราต้องการมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกท่าน เราต้องการให้โรงงานเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับคนไทยทุกคน เราต้องการให้สภาพแวดล้อมภายในโรงงานมีบรรยากาศที่ดี ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจกับพนักงานทุกคน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและมีกิจกรรมหลายด้าน ดังนี้

การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต
ไดกิ้นกรุ๊ป มีระบบการผลิตที่เรียกว่า PDS (Production of Daikin System) ซึ่ง DIT ได้นำมาเป็นพื้นฐานในการทำงานของทุกคนในองค์กร โดยระบบจะเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานที่ทำงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดและพัฒนาปรับปรุง เพื่อกำจัดความสูญเปล่าให้เป็นศูนย์ มีความยืดหยุ่นที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ มีสายการผลิตที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นแบบสายพาน (Conveyer System) แบบเซลล์การผลิต (Cell System) และการผลิตแบบผสมผสาน (Mix Production) เพื่อสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการเพิ่มผลผลิตในปี พ.ศ. 2549 และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ การเป็นบริษัทชั้นนำในการประกอบธุรกิจเครื่องปรับอากาศ

การพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
“ทำงานกันเป็นทีม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความผิดพลาด”
 เราร่วมกันสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงานจะทำงานได้อย่างมั่นใจ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ปลอดภัยไว้ก่อน” พนักงานทุกคนจะตระหนักในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย “กิจกรรม KYT” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาอุปกรณ์ หรือวิธีการที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้พนักงานทุกคนมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยภายในโรงงาน และด้วยความมุ่งมั่นในการดูแลด้านความปลอดภัย บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงเป็นบริษัทแรกในกลุ่มบริษัทไดกิ้นที่ได้รับรางวัลมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S18001)

การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
“สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยของข้อมูล”
 เราตระหนักถึงความไว้วางใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน อาทิเช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และคนในชุมชน ดังนั้นเพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ และการบริการที่เป็นเลิศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหาย การถูกลักขโมย และการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงเป็นบริษัทแรกในกลุ่มบริษัทไดกิ้นที่ได้รับรางวัลมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล (ISO27001) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ การควบคุมความลับทางการค้า การควบคุมการเข้าออกพื้นที่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านจิตสำนึกของความปลอดภัยของข้อมูล  การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงาน และการติดต่อสื่อสาร รวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆด้วย

โรงงานสีขาว
“ไดกิ้น ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความห่วงใยต่อพนักงานและสังคมโดยรอบ และพยายามที่จะดูแลให้พนักงาน และสังคมโดยรอบห่างไกลจากปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด โดยมีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมให้ความรู้ และติดตามเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลโรงงานสีขาวจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
“พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี”
 เรามุ่งมั่นในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดมา โดยได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การพัฒนาสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในฐานะที่เป็นฐานการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าหลักในกลุ่มบริษัทไดกิ้น บริษัทฯ ได้เริ่มกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยมีระบบการเฝ้าติดตามการใช้พลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ในปี 2547 ขยะทุกประเภทในโรงงานจะถูกนำมาจัดการภายใต้นโยบาย “การแพร่กระจายเป็นศูนย์”

การพัฒนาด้านคุณภาพ
“คุณภาพทุกขั้นตอนการทำงาน คือคุณภาพที่บริษัทฯ พิถีพิถัน”
เราพยายามเปลี่ยนแปลงและพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต โดยระบบงานที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ได้แก่
- ระบบการประเมินงานและการตรวจสอบ 3 ขั้นตอน (Feed Back)
ประเมินข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์จากลูกค้า > ประเมินคุณภาพจากฝ่ายการผลิต > ประเมินคุณภาพจากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
- กิจกรรม 3 ไม่ (3 No Activity)
(ไม่รับของเสีย – ไม่ทำของเสีย – ไม่ส่งของเสีย)
นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพหลากหลายกระบวนการ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานออกไปสู่ตลาดโดยเด็ดขาด

 daikin logo small บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
700/11 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.57
ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3821-3032 โทรสาร 0-3821-3047-8
อีเมล์: info@dit.daikin.co.jp
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533016278