DAIKIN HOLIDAY

วันหยุดประจำปี
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

DAIKIN HOLIDAY 2020

วันที่
เดือน
วันหยุด
1, 2, 3
มกราคม
วันหยุดปีใหม่
13, 14, 15
เมษายน
วันหยุดสงกรานต์
1
พฤษภาคม
วันแรงงานแห่งชาติ
6
พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา
3
มิถุนายน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี
28
กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12, 13, 14
สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7
กันยายน
ชดเชยวันหยุดสงกรานต์
12
ตุลาคม
ชดเชยวันหยุดสงกรานต์
13
ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
30, 31
ธันวาคม
วันสิ้นปี