DAIKIN HOLIDAY

วันหยุดประจำปี
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

DAIKIN HOLIDAY 2019

วันที่
เดือน
วันหยุด
1, 2, 3
มกราคม
วันหยุดปีใหม่
19
กุมภาพันธ์
วันมาฆบูชา
12, 15, 16
เมษายน
วันหยุดสงกรานต์
1
พฤษภาคม
วันแรงงานแห่งชาติ
6
พฤษภาคม
วันหยุดราชการ
16
กรกฎาคม
วันอาสาฬหบูชา
29
กรกฎาคม
ชดเชยวันเฉลิมฯ ร.10
12, 13
สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
5
ธันวาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9
30, 31
ธันวาคม
วันหยุดสิ้นปี