NEWS RELEASES

กำหนดยื่นซองประกวดราคา : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด (DIT) ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2561”
มร.ฮิโรคาสุ ฮิราโอะ ประธาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทการจัดการ
 
แท็ก