NEWS RELEASES

กำหนดส่งข้อมูลบริษัทฯ มาที่คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันนี้ – 23 ต.ค. 2562
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด (DIT) ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2561”
มร.ฮิโรคาสุ ฮิราโอะ ประธาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทการจัดการ
 
แท็ก