การส่งออก

เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัยไปจนถึงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับเชิงพาณิชย์ ตลอดจนส่งออกไปยังเครือข่ายในเอเชีย-โอเชียเนีย

อีกทั้งเรายังเรายังมีบริษัท DCI (Daikin Compressor Industries LTD.) เป็นบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ และ บริษัท DAT (Daikin Airconditioning (Thailand) LTD.) เป็นผู้ผลิตผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับเชิงพาณิชย์


0%
Thailand
0%
Asia
0%
Oceania
0%
Europe
0%
Middle and Near East
Domestic
Export

ความน่าเชื่อถือ

การปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มมาตรฐานให้กับไดกิ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการขยายฐานตลาดไปสู่ระดับสากล ทำให้บริษัทไดกิ้นกลายเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านระบบเครื่องปรับอากาศ

อ่านต่อ

สิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในตลาดโลกนั้นก็คือ การเป็นที่ 1 ด้านคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การวางระบบไลน์การผลิต การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทุกกระบวนการล้วนมีความสำคัญและสร้างให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ ไดกิ้นไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างสรรค์คุณภาพสู่สากล

อ่านต่อ

เทคโนโลยี

บริษัทไดกิ้น เป็นผู้นำทางด้านระบบเครื่องปรับอากาศชั้นนำระดับโลก เราได้นำสารทำความเย็น R-32 ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศและสวิงคอมเพรสเซอร์ รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาของการรั่วไหลอีกด้วย

อ่านต่อ

ระบบอินเวอร์เตอร์เป็นระบบที่ช่วยควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ โดยชุดคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) แปลงไฟสลับจากแหล่งจ่ายไฟเป็นกระแสตรง หลังจากนั้นชุดอินเวอร์เตอร์จะแปลงกระแสตรงไปเป็นกระแสสลับซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนความถี่และความดันตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ต้องการ รวมถึงยังได้มีการพัฒนาระบบป้องกันการเกิดไฟกระชาก ซึ่งจะช่วยป้องกันเครื่องปรับอากาศไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการเกิดไฟกระชาก

อ่านต่อ
Daikin Industries (Thailand) LTD.
“ไดกิ้น” มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาภาคอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งมอบเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดปฎิบัติการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แก่ 11 วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 คุณนาโอโตะ เซคิดะ ประธานบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณวัลลภ พ่วงไพโรจน์ กรรมการบริษัทและผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณเพชร กรมแสง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรด้านเทคนิค บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มบริษัทไดกิ้น ได้ต้อนรับคุณสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, คุณพนาวรรณ กล้าแข็ง ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือภาคเอกชน สอศ. และ คุณสุรศักดิ์ แก้วหีด ผู้อำนวยการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พร้อมทั้งตัวแทนจาก 11 วิทยาลัย เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดปฎิบัติการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จานวน 40 ชุด มูลค่าร่วมกว่า 719,143 บาท ณ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณนัฐพงค์ หันแจ้ด และ คุณสุรนันท์ วิชัย ผู้บริหารกลุ่มธุรการ เข้าร่วมโครงการ "วันเด็กแห่งอมตะซิตี้ ชลบุรี 2024" มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษารอบอมตะฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดโดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ร่วมกับ บริษัทฯในกลุ่มอมตะ และ ชมรม CSR อมตะ ณ สนามฟุตบอล ด้านหลังอาคารอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ
วันนี้ (31 ต.ค. 66 ) เรืออากาศโท สมพร ปานดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องปรับอากาศ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด และ บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ ที่ปรึกษา บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด นายวัลลภ พ่วงไพโรจน์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา