การส่งออก

เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัยไปจนถึงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับเชิงพาณิชย์ ตลอดจนส่งออกไปยังเครือข่ายในเอเชีย-โอเชียเนีย

อีกทั้งเรายังเรายังมีบริษัท DCI (Daikin Compressor Industries LTD.) เป็นบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ และ บริษัท DAT (Daikin Airconditioning (Thailand) LTD.) เป็นผู้ผลิตผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับเชิงพาณิชย์


0%
Thailand
0%
Asia
0%
Oceania
0%
Europe
0%
Middle and Near East
Domestic
Export

ความน่าเชื่อถือ

การปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มมาตรฐานให้กับไดกิ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการขยายฐานตลาดไปสู่ระดับสากล ทำให้บริษัทไดกิ้นกลายเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านระบบเครื่องปรับอากาศ

อ่านต่อ

สิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในตลาดโลกนั้นก็คือ การเป็นที่ 1 ด้านคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การวางระบบไลน์การผลิต การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทุกกระบวนการล้วนมีความสำคัญและสร้างให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ ไดกิ้นไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างสรรค์คุณภาพสู่สากล

อ่านต่อ

เทคโนโลยี

บริษัทไดกิ้น เป็นผู้นำทางด้านระบบเครื่องปรับอากาศชั้นนำระดับโลก เราได้นำสารทำความเย็น R-32 ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศและสวิงคอมเพรสเซอร์ รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาของการรั่วไหลอีกด้วย

อ่านต่อ

ระบบอินเวอร์เตอร์เป็นระบบที่ช่วยควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ โดยชุดคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) แปลงไฟสลับจากแหล่งจ่ายไฟเป็นกระแสตรง หลังจากนั้นชุดอินเวอร์เตอร์จะแปลงกระแสตรงไปเป็นกระแสสลับซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนความถี่และความดันตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ต้องการ รวมถึงยังได้มีการพัฒนาระบบป้องกันการเกิดไฟกระชาก ซึ่งจะช่วยป้องกันเครื่องปรับอากาศไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการเกิดไฟกระชาก

อ่านต่อ
Daikin Industries (Thailand) LTD.