ร่วมงานกับเรา บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

“มุ่งเน้นการบริหารงานโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง
(People –Centered Management)”
เราเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพอันไรขีดจำกัดของบุคลากร เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน การเติบโตของแต่ละบุคคลหมายถึงการเติบโตขององศ์กรเช่นเดียวกัน ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมกัน

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและเติบโตมาโดยตลอด

หลักสำคัญในการบริหารงานแบบ PCM ก็คือ “ เน้นพนักงานทุกคนเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งเป็นปรัชญาสำคัญที่บริษัทเชื่อที่ว่า องค์กรจะขับเคลื่อนได้ด้วยศักยภาพของคน ดังนั้น บริษัทจึงส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานได้พัตนาทักษะความรู้ ทุกด้านในหลายๆมิติ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพของตน


ยิ่งไปกว่านี้ ไดกิ้นยังมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กร ทำให้รู้สึกว่าเป็นบ้านดีๆที่น่าอยู่อีกหลังหนึ่ง ของพนักงานอย่างแท้จริง

คุณ ประวีณพร รังษี
Senior General Manager
HR Planning & Regional Support Group
Human Resources Management Group
Human Resources Development Group
Labor Relation & Welfare Group

กลุ่มบริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
โทร 038-469700 ต่อ 293, 295

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน