การสร้างสรรค์คุณภาพสู่สากล (DAIKIN QUALITY)

Daikin Quality

“บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)จำกัด
มุ่งสร้างสรรค์คุณภาพสู่สากล
ด้วยทุกกระบวนการทำงานที่ทรงคุณภาพ”

ตลอดระยะเวลา 90 ปีที่ผ่านมา ไดกิ้นสั่งสมประสบการณ์สร้างเทคโลยีและเป็นผู้นำด้านเครื่องปรับอากาศสำหรับเชิงพาณิชย์ในระดับโลก ด้วยเทคโนโลยีที่ไดกิ้นคิดค้นพัฒนามานั้น ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพสูง มีการใช้งานที่ทนทาน อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับในองค์กรระดับโลก ดังนั้นเมื่อเราได้ขยายแผนการผลิต มาพัฒนาเครื่องปรับกาศให้เป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับที่พักอาศัยแล้ว นั่นหมายความเราได้นำระบบการบริหารและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าจากเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและคงคุณภาพเช่นเดียวกัน สิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในตลาดโลกนั้นก็คือ การเป็นที่ 1 ด้านคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การวางระบบไลน์การผลิต การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทุกกระบวนการล้วนมีความสำคัญและสร้างให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ ไดกิ้นไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างสรรค์คุณภาพสู่สากล