เยี่ยมชมโรงงาน ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นฐานการผลิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพการทำงานในทุกขั้นตอนการผลิตก่อนจะมาเป็นเครื่องปรับอากาศ ที่เราภาคภูมิใจ ดังนั้น ไดกิ้นจึงเปิดโอกาสให้นักธุรกิจและบุคคลทั่วไป ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าและนักเรียนนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมภายในโรงงาน ซึ่งในทุกปีจะมีผู้เยี่ยมชมโรงงาน มากถึง 2,500 ท่าน สามารถเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาเทคโนโลยี นวัตกรรม เทคนิคการบริหารจัดการต่างๆได้ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าเราจึงเปิดให้เยี่ยมชมตั้งแต่กระบวนการของไลน์การผลิต กระบวนการรักษาความปลอดภัยพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร ที่เป็นส่วนสำคัญในการให้โรงงานขับเคลี่อน เราให้ความใส่ใจให้กับสินค้าทุกชิ้นจึงมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพและมีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
รายละเอียด
วันที่เปิดให้เยี่ยมชม
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
สถานที่
บริษัท
ไดกิ้น อินดัสทรีส์
(ประเทศไทย)
จำกัด
ส่วนที่เปิดให้เยี่ยมชม
ส่วนการผลิต
อาคารศูนย์ฝึกอบรม
รบกวนผู้เยี่ยมชม
โรงงานทุกท่าน
ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
เวลาการเยี่ยมชม กำหนดเวลา
10:00 - 12:00
14:00 - 16:00
จำนวนผู้เยี่ยมชม
10-25 คน
ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมโรงงาน
 • กรุณาตรงต่อเวลา
 • แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโรงงาน และเรียบร้อย อนุญาตให้สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือ
  รองเท้าผ้าใบเท่านั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ รองเท้าที่เปิดเห็นนิ้วเท้า
  หรือรองเท้าที่มีแค่สายคาดโดยเด็ดขาด
 • เส้นทางการเดินเยี่ยมชมโรงงาน
  ให้ผู้มาเยี่ยมชมเดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ของไดกิ้นกำหนดให้เท่านั้น
 • ห้ามถ่ายภาพขณะเยี่ยมชมในกระบวนการผลิตโดยเด็ดขาด
 • ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพขณะที่วิทยากรบรรยาย
 • ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด
  ให้สูบบุหรี่ในบริเวณที่อนุญาตให้สูบได้เท่านั้น
 • ในขณะเดินเยี่ยมชมโรงงาน ห้ามผู้มาเยี่ยมชมสัมผัสเครื่องจักร เครื่องมือ
  อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใด ๆ ทุกชนิด
 • ในขณะเดินเยี่ยมชมโรงงาน ให้ผู้มาเยี่ยมชมสวมหมวก ติดบัตร Visitor
  และใส่ชุดหูฟัง ตามที่โรงงานจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เยี่ยมชมโรงงาน
เยี่ยมชมโรงงาน