ตำแหน่งงานว่าง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมกัน

ตำแหน่งงาน

CAE R&D (Engineer / Senior Engineer)

Qualifications:

 • Male/Female, age 22 - 35 years.
 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering or any related field.
 • At least 2 years’ experience in the mechanical simulation such as Piping Stress & Vibration, Computational Fluid Dynamics (CFD), Acoustic, or Drop Impact is an advantage.
 • Experience with Computer Aided Engineering (CAE) tools such as FEMAP, Ansys Workbench, Ansys Fluent, LS-DYNA, STAR CCM+, Hyper Mesh, etc.
 • Basic understanding of Computer Aided Design (CAD) is sufficient such as NX, Solid Edge, Solid Works, etc.
 • Experience in Air-Conditioners is an advantage.
 • Good communication and presentation skill.
 • Good command of English both written and spoken (TOEIC Score 550+).
 • Good computer proficiency.

     Role and Responsibilities:

 • Responsible to analyse the piping design by using Finite Element Analysis (FEA) in order to confirm the product feasibility and strength performance.  
 • Create the FEA base models and perform modal analysis & dynamic response analysis on piping design to meet the structural target.
 • Provide the optimal piping design to achieve the strength target.
 • Perform CFD to determine air flow and temperature distribution.
 • Validate the accuracy of simulation models by comparing with the actual testing result.
 • Improve the FEA base models to accord with the several of products in order to reduce model build time & increase model accuracy.

  

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

ช่างเทคนิค R&D สนับสนุนกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

1.หากมีประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

2.มีความรู้เครื่องปรับอากาศ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

3.มีทักษะการบักทึกข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาได้

4.ระดับการศึกษา  ปวส. สาขา ไฟฟ้า,เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5.สามารถ อ่านภาษาอังกฤษ คำศัพท์สำหรับการทำงานได้ในระดับปานกลาง

6.สามารถใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์เชิงเทคนิคได้ดี

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Job description

1. Designing and making a jig fixture for a new model or upon request

2. Inspecting the jig and measuring it with basic measuring instruments (Vernier,High gauge, etc.)

3. Design packing style of service  part by use Auto Cad

Qualification

1. Diploma in Machine Tool Technology, Mechnical or related field.

2. Have skill or knowledge in CNC machine,Lathe&Milling machine, Basic measure instrument , drafting

3. Experience in  design  jig fixture 2-10 years

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

ลักษณะงาน

1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเครื่องมือ

2.วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักร

3.บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ

1.การศึกษาระดับ ปวส. สาขา แมคคาทรอนิกส์

2.สามารถทำงานเป็นกะได้

3.เป็นผู้ขยันและมีความรับผิดชอบสูง

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 22-25 years
 • Bachelor's degree in Engineering of Electrical, Mechanical, Industrial or related fields
 • Preferable skills in programming and drawing including CAD program
 • 0-3 year-experience in production engineering task
 • Good command of English, TOEIC 550+

Job description

 • Process preparation to support new model, line capacity and productivity
 • Analyze and fix problem concerned with process preparing for assembly line
 • Plan and follow project assignments to achieve the target

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 •  Male/Female, age 23 - 40 years.
 •  Bachelor’s degree in Engineering majored in Mechanical, Air-conditioning or any   related field.
 •  Have knowledge of Air conditioning or service will be advantage.
 •  Good communication and presentation skills 
 •  Strong in English both written and spoken. (TOEIC 550+ will be  advantage)
 •  Good computer proficiency.

Role and responsibilities:

 • Technical support affiliate service such as Singapore, Australia, Vietnam., etc.
 •  Investigate in customer site.

Remark:

If many candidates visit our website, the website may be error and you may not apply for a job through our website.

So please send your resume to recruit@dit.daikin.co.jp.

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 22-26 years
 • Bachelor's degree in business administration or related fileds
 • Having knowledge about data analysis is an advantage.
 • 0-2 years of working experience
 • Ability to work under high pressure (Cusotmer complaint and so on)
 • Excellent communication skills, both in verfbal and writing in English lanaguage
 • Proficiency in Microsoft especially Excel and PowerPoint

Job description

 • Market claim data analysis
 • Warranty cost control & analysis
 • Monitoring market claim situation
 • Coordinate (Complaint issue) with service in each affiliate

Job hightlight

 • Product warranty and customer claim management (Quality assurance)
 • Handle routine warranty claim cost control

Contact information
Recruitment, Human Resources Management Group
Daikin Industries (Thailand) Ltd.
700/11 Amata City CHONBURI M.1 Bangna-Trad Rd., Km.57, Klongtamru, Muang, Chonburi 20000
Tel. 038469700 Ext.290
Website: www.daikinthai.com

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to sutasinee@dit.daikin.co.jp

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification:

 • Male/Female
 • Bachelor’s degree or higher in Computer engineering, Computer science or IT field related
 • 0-2 year experience in system development and in IT project management
 • Knowledge or experience in programming language (C#, ASP.Net, VB, Typescript, Oracle PL/SQL, Mobile Apps)
 • Knowledge or experience in Oracle Server, Oracle Database, SQL server or other
 • Good understanding in Software Development Life Cycle (SDLC)
 • Experienced for software design & testing and/or IoT Application development
 • Good command of spoken and written in Thai and English communication (TOEIC550+ will be advantage)
 • Good computer proficiency in Microsoft Office and Create  job flow.
 • Good communication skills, good attitude and willing to learn new things

Job Description:

 • Requirements gathering from business users
 • Analysis the requirement and design the solution to support business
 • Perform Software & Application development by using C#, ASP.Net, VB, Typescript, Oracle PL/SQL
 • Implement the software development project as assigned
 • Implement and support new IT technologies such as mobility, IoT, AI, etc.
 • Perform System testing to ensure quality of system before implementation
 • Maintain and support business user after system launch

ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/daikincareerchonburi

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, age 22-25 years
 • Bachelor’s degree in Engineering majored in Mechanical, Electrical, Industrial or related fields.
 • 0-1 years of experience in purchasing fields
 • Have skills in project management, cost reduction, and purchasing startegy
 • Good command of English both written and spoken
 • Good computer proficiency.

Role and responsibilities:

 • New model control
 • Costdown activity control and create cost down idea
 • Sourcing new suppliers
 • Create purchasing strategy
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification:

• Male/Female, age 22 years up
• Bachelor of Engineering, major in Electrical, Mechanical, Logistics
• Computer skills required: AutoCAD 2D/3D drafting and drawing, Google sketch-up, Solid Work or drawing software and Microsoft office with Macro Programme or VBA
• Good command of English especially communication skill (TOEIC 550 at least)

Job description:

• Provide logistics support to improve competencies.
• Logistics engineering improvement (Assorting/Packaging Design/Storage Transfer/Picking & Loading to Export Process) • Support cost-down activities related to logisitics
• Create logistics to expedite prompt delivery of material. • Prepare logistics functional documentation.
• Prepare logistics to deploy and stock tools & spares and test equipment.
• Perform and validate logistics analysis on tests, programs and functionalities.
• Create and manage logistics management information databases for programs.
• Demonstrate logistics maintenance programs for customers. • Identify and evaluate drawings, technical manuals and other documents to support logistics deployment.
• Maintain and manage records of equipment, components, repair parts and related materials.
• Evaluate and assess impact on logistics deployment.

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp
Qualifications:
 • Male/Female, age 23 - 28 years
 • Bachelor’s degree in Engineering majored in Electrical, Electronics, Mechanical or related field
 • Strong leadership and teamwork skills with results oriented commitment.
 • Have experience in the field of product compliance and international regulation in Circuit  is advantage.
 • Have knowledge about international standard of electrical appliance products (especially IEC Safety standard and CISPR EMC standard). Experience and knowledge in air-conditioner products standard and regulation is highly advantage.
 • Have knowledge about the regulation of electrical appliance products of each country in Asia-Oceania region (especially, ASEAN countries, Taiwan and Australia).
 • Have knowledge and experience about the regulation submission process and necessary requirements of each country in Asia-Oceania region (especially, ASEAN countries, Taiwan and Australia).
 • Can use English fluently in all reading, writing and conversation. (Have TOEIC score 550+) 
 • Good computer proficiency.

Role and responsibilities:

 • Be the in-charge person in regulation submission for air-conditioner products to each country. Be the consultant and checking person for another R&D groups for the product compliance and international regulation issues.

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, Age between 22- 30 years. 
 • Bachelor’s degree in  Computer Engineering, Computer Science, Electronic Engineering, Electrical Engineering or any related field
 • At least 1 year experience in the field of IoT or Network system  
 • Have experience and understand in IoT & Network system, components specification, and communication protocol
 • Understand in Product software programing (C or C# language programing) and also Smart phone application software programing (Java for Android and Objective-C for iOS)
 • Have knowledge and experience about Cloud computing system and implementation
 • Good communication and Presentation skills 
 • Good command of English both written and spoken (TOEIC 550 +)
 • Good computer proficiency

Role and responsibilities:

 •  Design and Cooperate for IoT and Network System for future air-conditioner    products 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 25 years up
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering or other related fields.
 • At least 2-years experience
 • Good command of spoken and written English
 • Good computer proficiency especially computer programming language (Oracle, Ms.Visual Studio)

Job Description (IT Operation Engineer) #1 position

 • Support as IT helpdesk for troubleshooting in daily oepration
 • Act as IT windows administrator & Network Admin
 • Support and monitor the information security record monthly
 • Set mobile device based on iOS, Android as well as PC installation
 • Support to enhance the inforamtion security in Asia Oceania Region

Job Description (System Development Engineer) #1 position

 • Develop the software development
 • Support in-house development by using Oracle database, ASP.Net, C#.Net, VB programming
 • Implement and support new IT technology such as mobility, IoT, AI, etc.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, Age between 22- 28 years. 
 • Bachelor’s degree in  Computer Engineering, Computer Science, Electronic Engineering, Electrical Engineering or any related field
 • Have experience in the field of Embedded system, Control software is an advantage  
 • Programming skill is must (C or C++ or Java, Java Script or Swift)
 • Good communication and Presentation skills 
 • Good command of English both written and spoken  (TOEIC 550+)
 • Good computer proficiency


Role and responsibilities:

 •  Design and Develop PCB software and remote control, Cooperate for future air-conditioner products .

Workplace: Amata City Chonburi

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

R&D engineer (Software Design) ( 1 อัตรา )

R&D Daikin Industries (Thailand) LTd.

Qualifications:

 • Male/Female, Age between 22- 30 years. 
 • Bachelor’s degree in  Computer Engineering, Computer Science, Electronic Engineering, Electrical Engineering or any related field
 • At least 1 year experience in the field of IoT or Network system  
 • Have experience and understand in IoT & Network system, components specification, and communication protocol
 • Understand in Product software programing (C or C# language programing) and also Smart phone application software programing (Java for Android and Objective-C for iOS)
 • Have knowledge and experience about Cloud computing system and implementation
 • Good communication and Presentation skills 
 • Good command of English both written and spoken (TOEIC 550 +)
 • Good computer proficiency

Role and responsibilities:

 •  Design and develop PCB software and remote control
 • Cooperate for future air-conditioning products 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Age between 25-35 years. 
 • Bachelor of Engineering in Electronics or Electrical fields
 • 3-7 year-experience in the field of PCB Design
 • Use PCV CAD Program for PCB design
 • Good command of English both written and spoken (TOEIC 550 +)

Role and responsibilities:

 •  Design for hardware of PCB used in air-conditioning products
 • Design PCB pattern and layout
 • Electronic parts selection and evaluation
 • Circuit parameter design (filter circuit, switching power supply circuit, PFC circuit, MCU circuit, inverter circuit, etc.)
 • PCB testing (Performance and reliability)
 • EMC testing amd EMC problem countermeasure 

Workplace: Amata City Chonburi

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Job Description

1. Mold maintenance

2. Shut metal die maintenance

3. Fin die maintenance

4. Standby for night shift operation

Qualification

1. Diploma in Mold Technology, Industrial Technology, and related fields

2. Experience in Mold Maintenance 5-10  years

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Job description

 • Develop and implement the energy improvement activities to achieve the company’s targets
 • Identify and prioritize energy improvement measures
 • Monitor, collect and analyze energy consumption
 • Prepare and submit energy report to local governments, Global team and customer as required
 • Prepare procedures and action plan to ensure environment and energy management system are complied with ISO14001, ISO50001 requirements, legal and regulations
 • Identify and assess risks/environment aspect in environmental and energy improvement work
 • Provide and promote environmental and energy improvement activities such as waste reduction, energy improvement activities etc.
 • Provide and promote environmental and energy management training and awareness
 • Lead in energy management internal audit, external audit and site inspections
 • Support environmental management internal audit, external audit and site inspections
 • Communicate and promote environment and energy knowledge to all employees.
 • Maintain & improvement of ISO14001, energy management and documentation

Qualification

 • Bachelor’s degree or above in Electrical/Energy/Mechanical engineer or related fields
 • Minimum 2 years, Experiences in facility&energy management, project management, energy improvement activities, energy performance reporting
 • Experiences in manufacturing and document control would be advantage

Workplace: Amata City Chonburi

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

สวัสดิการสำหรับพนักงาน

เพื่อตอบแทนและดูแลพนักงาน รวมถึงครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง บริษัทไดกิ้น ได้จัดให้มีสวัสดิการที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน
สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ
สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • รางวัลสถิติการมาทำงานต่อเนื่อง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีล่วงเวลา (OT)
 • เบี้ยขยัน
 • เงินกู้ยืม
สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ห้องพยาบาล มีแพทย์และพยาบาลประจำ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือสมรส
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อาหารฟรี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทมานาน
สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ

สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ

 • กิจกรรมท่องเที่ยวบริษัท, งานเลี้ยงปีใหม่, กิจกรรมเที่ยวครอบครัว
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ เช่น ฟุตบอล, แบดมินตัน, เซปัคตระกร้อ, บาสเก็ตบอล เป็นต้น
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับภายนอก
 • ชมรมอื่นๆ ที่พนักงานจัดตั้งขึ้นมา เช่น ชมรมหมากกระดาน, ชมรมพุทธศาสนา, ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องและวัตถุโบราณ เป็นต้น
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เช่น กิจกรรมปลูกป่า, กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด เป็นต้น

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ คุณสามารถ
กรอกใบสมัครได้ที่นี่ โดยบริษัทจะพิจารณาภายหลัง
โทรศัพท์ : +66-3846-9700
ต่อ 290,291,293, 295 และ 296
Fax. : +66-3821-3042