ตำแหน่งงานว่าง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมกัน

ตำแหน่งงาน

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 25 years up
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering or other related fields.
 • At least 2-years experience
 • Good command of spoken and written English
 • Good computer proficiency especially computer programming language (Oracle, Ms.Visual Studio)

Job Description (IT Operation Engineer) #1 position

 • Support as IT helpdesk for troubleshooting in daily oepration
 • Act as IT windows administrator & Network Admin
 • Support and monitor the information security record monthly
 • Set mobile device based on iOS, Android as well as PC installation
 • Support to enhance the inforamtion security in Asia Oceania Region

Job Description (System Development Engineer) #1 position

 • Develop the software development
 • Support in-house development by using Oracle database, ASP.Net, C#.Net, VB programming
 • Implement and support new IT technology such as mobility, IoT, AI, etc.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification:

 • Male, Age 22-26 up.
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources, Law, Political Science or related fields
 • Minimum 0-4  years of experience in employee relations field; background in manufacturing will be advantage.
 • Good knowledge in labour law and other concerned law, rules and regulations
 • Able to build strong relationship with employees
 • Good English communication skills. (Have TOEIC Score 500 will be advantage)
 • Able to work well with under high pressure within limited timeline
 • Excellent communication, problem solving, presentation and interpersonal skills
 • Analytical skill with an open-mind and can do attitude

Role & Responsibilities:

 • Provide recommendations or practice that is aligned with company's policy and labour law.
 • Communicate and implement company policy.
 • Communicate and implement work regulations.
 • Create and handle employee relation activities.
 • Provides employees services activities in areas of transportation, canteen and so on.
 • Consult and advise to employees regarding to company regulations.
 • Perform other relate duties as required
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, age 22-25 years
 • Bachelor’s degree in Engineering majored in Mechanical, Electrical, Industrial or related fields.
 • 0-1 years of experience in purchasing fields
 • Have skills in project management, cost reduction, and purchasing startegy
 • Good command of English both written and spoken
 • Good computer proficiency.

Role and responsibilities:

 • New model control
 • Costdown activity control and create cost down idea
 • Sourcing new suppliers
 • Create purchasing strategy
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, Age between 22- 28 years. 
 • Bachelor’s degree in  Computer Engineering, Computer Science, Electronic Engineering, Electrical Engineering or any related field
 • Have experience in the field of Embedded system, Control software is an advantage  
 • Programming skill is must (C or C++ or Java, Java Script or Swift)
 • Good communication and Presentation skills 
 • Good command of English both written and spoken  (TOEIC 550+)
 • Good computer proficiency


Role and responsibilities:

 •  Design and Develop PCB software and remote control, Cooperate for future air-conditioner products .

Workplace: Amata City Chonburi

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

 

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 •  Male/Femamle, age 25 - 30 years.
 •  Bachelor’s degree in Engineering majored in Electrical, Mechanical or any  related field.
 •  Have at least 2 years of experience in quality control or relate field.
 •  Have knowlege of Air conditioning or market claim is advantage.
 •  Good communication and presentation skills 
 •  Good command of English both written and spoken.
 •  Good computer proficiency.

Role and responsibilities:

 • Market Quality Control (ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายในตลาด)
 • To analyze the root cause of faulty product from market claim.
 • To improve by reduce the number of day for the corrective action.

Workplace: Amata City Chonburi

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 22-25 years
 • Bachelor of Engineering in Mechanical, Electrical, Industrial or related fileds.
 • Good command of English (TOEIC 550+)
 • Good computer proficiency

Job description

 • Define and work out how the products will be manufactured and/or assembled on the production line including design of packaging, ensuring the right quantity of components/products are delivered and aligned to support the speed of production line

Workplace: Amata City Chonburi

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 22-25 years
 • Bachelor of Engineering in Mechanical
 • 0-5 years-experience in air-conditioning, PCB, COmpressor, including qualifty control tasks
 • Good command of English (TOEIC 550+)
 • Good computer proficiency, AutoCad 3D, Microsoft Office

Job description

 • Design and develop the commecial air conditioning products

Workplace: Amata City Chonburi

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 19-30 years
 • Diploma in Mechanical, Electrical, manufacturing, Metal welder, Factory Mechanic, Industrial Technology or related fileds
 • Preferable knowledge about AutoCad and SolidWork
 • Good computer proficiency

Job description

 • Strengthen any tasks related to kaizen and innovation structure
 • Perform equipment setup, operation, equipment adjustments and minor preventive maintenance tasks to meet all standards for safety, quality and efficiency

Workplace: Amata City Chonburi

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Age between 25-35 years. 
 • Bachelor of Engineering in Electronics or Electrical fields
 • 3-7 year-experience in the field of PCB Design
 • Use PCV CAD Program for PCB design
 • Good command of English both written and spoken (TOEIC 550 +)

Role and responsibilities:

 •  Design for hardware of PCB used in air-conditioning products
 • Design PCB pattern and layout
 • Electronic parts selection and evaluation
 • Circuit parameter design (filter circuit, switching power supply circuit, PFC circuit, MCU circuit, inverter circuit, etc.)
 • PCB testing (Performance and reliability)
 • EMC testing amd EMC problem countermeasure 

Workplace: Amata City Chonburi

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 30-40 years
 • Bachelor of Engineering or higher in Electrical or Eletronics fields
 • Good computer proficiency (Microsoft office, Circuit simulator)
 • Preferable skills of reading circuit diagram, electronics part specification and data sheet
 • Have experience about circuit design, PCB design, PCB test, electric & electronics parts selection

Job description

 • Support product development project that meet new customer needs, improve efficiency, reduce cost or improve quality or reliability and follow the required product development process and standard
 • Work with concerned product designer to develop product specifications and coordinate product development schedule
 • Train engineer and technician about circuit design, PCB design, problem analysis including test procedure

Workplace: Amata City Chonburi

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 22-25 years
 • Bachelor of Engineering in any fields
 • 0 - 3 years relevant experiences of applied Logistics operations or supply chain process.
 • Good computer proficiency
 • Good drawing programming
 • Proficiency in English communication
 • Have skills about new technology to improve warehouse management system

Job description

 • The incumbent is responsible for process arrangement and develop improvement to maximize logistics efficiency
 • Direct work for logistics analyzing and reporting data related to logistics operation process by monthly
 • Develop process Improvement and follow up department performance target
 • Evaluate the use of technology warehousing software or systems to maximize plant efficiency
 • Be a leader or participated the unplanned root cause investigation and problem solving

Remark:

If many candidates visit our website, the website may be error and you may not apply for a job through our website.

So please send your resume to recruit@dit.daikin.co.jp.

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 •  Male/Female, age 23 - 40 years.
 •  Bachelor’s degree in Engineering majored in Mechanical, Air-conditioning or any   related field.
 •  Have knowledge of Air conditioning or service will be advantage.
 •  Good communication and presentation skills 
 •  Strong in English both written and spoken. (TOEIC 550+ will be  advantage)
 •  Good computer proficiency.

Role and responsibilities:

 • Technical support affiliate service such as Singapore, Australia, Vietnam., etc.
 •  Investigate in customer site.

Remark:

If many candidates visit our website, the website may be error and you may not apply for a job through our website.

So please send your resume to recruit@dit.daikin.co.jp.

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 22-25 yrs.
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering
 • 0 - 3 year of experience
 • Have knowledge and skill in Programming (C#, Python, JAVA, etc.)
 • Knowledge of Database management and SQL Command
 • Prefer to develop Computer system in the manufacturing process
 • Prefer to develop a system in the fields of IoT and AI Technology
 • Eager to learn about new technologies
 • Hard-working, self-reliant, proactive, and good attitude
 • Good communication in English.

 Job description

 • Manufacturing system innovation engineer response the total production process system.
 • Be key contribute to design, develop, maintenance, and support of software that operate in production area.
 • Continue working with Production Engineer, QC, Production team and IT to deliver best solution with variety of technologies mainly IT such as programming (C#, VB.net, Python, SQL, OPC, HMI), Barcode, RfID, Camera, AI, Networking, etc. target to improve process, record data and visualize to user and management.
 • Main personality must be include self-motivation, attention to detail and ingenuity, have a creativity, initiative, self-discipline, and excellent communication skills are required.
 • Be able to work on holidays and able to support any problems in off-working time.
 • ***We’re looking for who need challenge your ability and growth together with long-term working.

Workplace: Amata City Chonburi

Working Day: Monday – Friday (08.00 – 17.45)

Benefits & Welfare :

 • Bonus
 • Diligent Allowance
 • Free Meals
 • Uniform
 • Shuttle Services
 • Overtime
 • Attendance Award
 • Annual Leave 6-17 Days
 • Provident Fund
 • Medical Allowance
 • Group Life & Health Insurance
 • Annual Health Check-up
 • Monetary Assistance : Funeral & Marriage
 • Loan scheme
 • Scholarship for Employees & Children
 • Company trip, Family Trip, New year party
 • Sport clubs: Football, Running, Bike, etc.

Contact :
Recruitment Section
Daikin Industries (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Chonburi Industrial Estate
700/11 Moo.1 Bangna-Trad, KM.57, Tambol Klongtamru, 
Amphur Muang, Chonburi, 20000 Thailand 
Tel: 0-3846-9700 Ext.290, 291, 293, 295
www.daikinthai.com

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

สวัสดิการสำหรับพนักงาน

เพื่อตอบแทนและดูแลพนักงาน รวมถึงครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง บริษัทไดกิ้น ได้จัดให้มีสวัสดิการที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน
สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ
สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • รางวัลสถิติการมาทำงานต่อเนื่อง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีล่วงเวลา (OT)
 • เบี้ยขยัน
 • เงินกู้ยืม
สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ห้องพยาบาล มีแพทย์และพยาบาลประจำ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือสมรส
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อาหารฟรี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทมานาน
สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ

สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ

 • กิจกรรมท่องเที่ยวบริษัท, งานเลี้ยงปีใหม่, กิจกรรมเที่ยวครอบครัว
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ เช่น ฟุตบอล, แบดมินตัน, เซปัคตระกร้อ, บาสเก็ตบอล เป็นต้น
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับภายนอก
 • ชมรมอื่นๆ ที่พนักงานจัดตั้งขึ้นมา เช่น ชมรมหมากกระดาน, ชมรมพุทธศาสนา, ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องและวัตถุโบราณ เป็นต้น
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เช่น กิจกรรมปลูกป่า, กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด เป็นต้น

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ คุณสามารถ
กรอกใบสมัครได้ที่นี่ โดยบริษัทจะพิจารณาภายหลัง
โทรศัพท์ : +66-3846-9700
+66-3821-3032 ต่อ 293 และ 295
Fax. : +66-3821-3042