ตำแหน่งงานว่าง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมกัน

ตำแหน่งงาน

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, age 22-25 years
 • Bachelor’s degree in Engineering majored in Mechanical, Electrical, Industrial or related fields.
 • 0-1 years of experience in purchasing fields
 • Have skills in project management, cost reduction, and purchasing startegy
 • Good command of English both written and spoken
 • Good computer proficiency.

Role and responsibilities:

 • New model control
 • Costdown activity control and create cost down idea
 • Sourcing new suppliers
 • Create purchasing strategy
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male, age 22-28 years. 
 • Vocational certificate in Mechanical, Electrical or any related fields.
 • Have experience 0 -5 year in Air Conditioning 
 • Able to work under pressure, good team player and good coordination skills
 • Able to work overtime

Job Descriptions

 • Suppot Air conditioner installation
 • Airc Conditioner Testing and Evalulation
 • Shift support troubleshooting
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification:

• Male/Female, age 22 years up
• Bachelor of Engineering, major in Electrical, Mechanical, Logistics
• Computer skills required: AutoCAD 2D/3D drafting and drawing, Google sketch-up, Solid Work or drawing software and Microsoft office with Macro Programme or VBA
• Good command of English especially communication skill (TOEIC 550 at least)

Job description:

• Provide logistics support to improve competencies.
• Logistics engineering improvement (Assorting/Packaging Design/Storage Transfer/Picking & Loading to Export Process) • Support cost-down activities related to logisitics
• Create logistics to expedite prompt delivery of material. • Prepare logistics functional documentation.
• Prepare logistics to deploy and stock tools & spares and test equipment.
• Perform and validate logistics analysis on tests, programs and functionalities.
• Create and manage logistics management information databases for programs.
• Demonstrate logistics maintenance programs for customers. • Identify and evaluate drawings, technical manuals and other documents to support logistics deployment.
• Maintain and manage records of equipment, components, repair parts and related materials.
• Evaluate and assess impact on logistics deployment.

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Male or Female, Age 23-30 years
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting or related fields
 • 0-2 years of experience about account payable and receivable functions
 • Communitive English (TOEIC 550+)

Job description

 • Process account payable and receivable, depending on role
 • Handle account inquiries from internal and external sources
 • Utilize database software to organize financial account information

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp
Qualifications:
 • Male/Female, age 23 - 28 years
 • Bachelor’s degree in Engineering majored in Electrical, Electronics, Mechanical or related field
 • Strong leadership and teamwork skills with results oriented commitment.
 • Have experience in the field of product compliance and international regulation in Circuit  is advantage.
 • Have knowledge about international standard of electrical appliance products (especially IEC Safety standard and CISPR EMC standard). Experience and knowledge in air-conditioner products standard and regulation is highly advantage.
 • Have knowledge about the regulation of electrical appliance products of each country in Asia-Oceania region (especially, ASEAN countries, Taiwan and Australia).
 • Have knowledge and experience about the regulation submission process and necessary requirements of each country in Asia-Oceania region (especially, ASEAN countries, Taiwan and Australia).
 • Can use English fluently in all reading, writing and conversation. (Have TOEIC score 550+) 
 • Good computer proficiency.

Role and responsibilities:

 • Be the in-charge person in regulation submission for air-conditioner products to each country. Be the consultant and checking person for another R&D groups for the product compliance and international regulation issues.

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification:

 • Male/Female
 • Bachelor’s degree or higher in Computer engineering, Computer science or IT field related
 • 0-2 year experience in system development and in IT project management
 • Knowledge or experience in programming language (C#, ASP.Net, VB, Typescript, Oracle PL/SQL, Mobile Apps)
 • Knowledge or experience in Oracle Server, Oracle Database, SQL server or other
 • Good understanding in Software Development Life Cycle (SDLC)
 • Experienced for software design & testing and/or IoT Application development
 • Good command of spoken and written in Thai and English communication (TOEIC550+ will be advantage)
 • Good computer proficiency in Microsoft Office and Create  job flow.
 • Good communication skills, good attitude and willing to learn new things

Job Description:

 • Requirements gathering from business users
 • Analysis the requirement and design the solution to support business
 • Perform Software & Application development by using C#, ASP.Net, VB, Typescript, Oracle PL/SQL
 • Implement the software development project as assigned
 • Implement and support new IT technologies such as mobility, IoT, AI, etc.
 • Perform System testing to ensure quality of system before implementation
 • Maintain and support business user after system launch

ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/daikincareerchonburi

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, Age between 22- 30 years. 
 • Bachelor’s degree in  Computer Engineering, Computer Science, Electronic Engineering, Electrical Engineering or any related field
 • At least 1 year experience in the field of IoT or Network system  
 • Have experience and understand in IoT & Network system, components specification, and communication protocol
 • Understand in Product software programing (C or C# language programing) and also Smart phone application software programing (Java for Android and Objective-C for iOS)
 • Have knowledge and experience about Cloud computing system and implementation
 • Good communication and Presentation skills 
 • Good command of English both written and spoken (TOEIC 550 +)
 • Good computer proficiency

Role and responsibilities:

 •  Design and Cooperate for IoT and Network System for future air-conditioner    products 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 25 years up
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering or other related fields.
 • At least 2-years experience
 • Good command of spoken and written English
 • Good computer proficiency especially computer programming language (Oracle, Ms.Visual Studio)

Job Description (IT Operation Engineer) #1 position

 • Support as IT helpdesk for troubleshooting in daily oepration
 • Act as IT windows administrator & Network Admin
 • Support and monitor the information security record monthly
 • Set mobile device based on iOS, Android as well as PC installation
 • Support to enhance the inforamtion security in Asia Oceania Region

Job Description (System Development Engineer) #1 position

 • Develop the software development
 • Support in-house development by using Oracle database, ASP.Net, C#.Net, VB programming
 • Implement and support new IT technology such as mobility, IoT, AI, etc.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification:

 • Male, Age 22-26 up.
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources, Law, Political Science or related fields
 • Minimum 0-4  years of experience in employee relations field; background in manufacturing will be advantage.
 • Good knowledge in labour law and other concerned law, rules and regulations
 • Able to build strong relationship with employees
 • Good English communication skills. (Have TOEIC Score 500 will be advantage)
 • Able to work well with under high pressure within limited timeline
 • Excellent communication, problem solving, presentation and interpersonal skills
 • Analytical skill with an open-mind and can do attitude

Role & Responsibilities:

 • Provide recommendations or practice that is aligned with company's policy and labour law.
 • Communicate and implement company policy.
 • Communicate and implement work regulations.
 • Create and handle employee relation activities.
 • Provides employees services activities in areas of transportation, canteen and so on.
 • Consult and advise to employees regarding to company regulations.
 • Perform other relate duties as required
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, age 33 - 38 years.
 • Bachelor’s degree in Engineering majored in Electronics, Electrical or related fields.
 • Strong leadership and teamwork skills with results oriented commitment.
 • Have experience about investigate customer claim in field of PCB, Motor, Compressor.
 • Good knowledge about supplier audit and market claim will be advantage.
 • Good knowledge about Quality control and Air-Conditioner will be advantage.
 • Good communication, problem solving, presentation and interpersonal skills.
 • Good command of English both written and spoken.
 • Good computer proficiency.

Role and responsibilities:

 • Supervise and Control market claim investigation with supplier and analyse cause such as motor, compressor, PCB then feedback to R&D.
 • Development checking method of PCB Assy and motor part for air conditioner.
 • Evaluation critical point of PCB and motor since development state.
 • Develop and coach subordinate such as engineer and technician.
 • Perform any task assigned by QC Manager or management.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, Age between 22- 28 years. 
 • Bachelor’s degree in  Computer Engineering, Computer Science, Electronic Engineering, Electrical Engineering or any related field
 • Have experience in the field of Embedded system, Control software is an advantage  
 • Programming skill is must (C or C++ or Java, Java Script or Swift)
 • Good communication and Presentation skills 
 • Good command of English both written and spoken  (TOEIC 550+)
 • Good computer proficiency


Role and responsibilities:

 •  Design and Develop PCB software and remote control, Cooperate for future air-conditioner products .

Workplace: Amata City Chonburi

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

R&D engineer (Software Design) ( 1 อัตรา )

R&D Daikin Industries (Thailand) LTd.

Qualifications:

 • Male/Female, Age between 22- 30 years. 
 • Bachelor’s degree in  Computer Engineering, Computer Science, Electronic Engineering, Electrical Engineering or any related field
 • At least 1 year experience in the field of IoT or Network system  
 • Have experience and understand in IoT & Network system, components specification, and communication protocol
 • Understand in Product software programing (C or C# language programing) and also Smart phone application software programing (Java for Android and Objective-C for iOS)
 • Have knowledge and experience about Cloud computing system and implementation
 • Good communication and Presentation skills 
 • Good command of English both written and spoken (TOEIC 550 +)
 • Good computer proficiency

Role and responsibilities:

 •  Design and develop PCB software and remote control
 • Cooperate for future air-conditioning products 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Age between 25-35 years. 
 • Bachelor of Engineering in Electronics or Electrical fields
 • 3-7 year-experience in the field of PCB Design
 • Use PCV CAD Program for PCB design
 • Good command of English both written and spoken (TOEIC 550 +)

Role and responsibilities:

 •  Design for hardware of PCB used in air-conditioning products
 • Design PCB pattern and layout
 • Electronic parts selection and evaluation
 • Circuit parameter design (filter circuit, switching power supply circuit, PFC circuit, MCU circuit, inverter circuit, etc.)
 • PCB testing (Performance and reliability)
 • EMC testing amd EMC problem countermeasure 

Workplace: Amata City Chonburi

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 30-40 years
 • Bachelor of Engineering or higher in Electrical or Eletronics fields
 • Good computer proficiency (Microsoft office, Circuit simulator)
 • Preferable skills of reading circuit diagram, electronics part specification and data sheet
 • Have experience about circuit design, PCB design, PCB test, electric & electronics parts selection

Job description

 • Support product development project that meet new customer needs, improve efficiency, reduce cost or improve quality or reliability and follow the required product development process and standard
 • Work with concerned product designer to develop product specifications and coordinate product development schedule
 • Train engineer and technician about circuit design, PCB design, problem analysis including test procedure

Workplace: Amata City Chonburi

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

If you cannot apply for a job through our website,

please submit your resume to recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 22-25 yrs.
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering
 • 0 - 3 year of experience
 • Have knowledge and skill in Programming (C#, Python, JAVA, etc.)
 • Knowledge of Database management and SQL Command
 • Prefer to develop Computer system in the manufacturing process
 • Prefer to develop a system in the fields of IoT and AI Technology
 • Eager to learn about new technologies
 • Hard-working, self-reliant, proactive, and good attitude
 • Good communication in English.

 Job description

 • Manufacturing system innovation engineer response the total production process system.
 • Be key contribute to design, develop, maintenance, and support of software that operate in production area.
 • Continue working with Production Engineer, QC, Production team and IT to deliver best solution with variety of technologies mainly IT such as programming (C#, VB.net, Python, SQL, OPC, HMI), Barcode, RfID, Camera, AI, Networking, etc. target to improve process, record data and visualize to user and management.
 • Main personality must be include self-motivation, attention to detail and ingenuity, have a creativity, initiative, self-discipline, and excellent communication skills are required.
 • Be able to work on holidays and able to support any problems in off-working time.
 • ***We’re looking for who need challenge your ability and growth together with long-term working.

Workplace: Amata City Chonburi

Working Day: Monday – Friday (08.00 – 17.45)

Benefits & Welfare :

 • Bonus
 • Diligent Allowance
 • Free Meals
 • Uniform
 • Shuttle Services
 • Overtime
 • Attendance Award
 • Annual Leave 6-17 Days
 • Provident Fund
 • Medical Allowance
 • Group Life & Health Insurance
 • Annual Health Check-up
 • Monetary Assistance : Funeral & Marriage
 • Loan scheme
 • Scholarship for Employees & Children
 • Company trip, Family Trip, New year party
 • Sport clubs: Football, Running, Bike, etc.

Contact :
Recruitment Section
Daikin Industries (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Chonburi Industrial Estate
700/11 Moo.1 Bangna-Trad, KM.57, Tambol Klongtamru, 
Amphur Muang, Chonburi, 20000 Thailand 
Tel: 0-3846-9700 Ext.290, 291, 293, 295
www.daikinthai.com

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

สวัสดิการสำหรับพนักงาน

เพื่อตอบแทนและดูแลพนักงาน รวมถึงครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง บริษัทไดกิ้น ได้จัดให้มีสวัสดิการที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน
สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ
สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • รางวัลสถิติการมาทำงานต่อเนื่อง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีล่วงเวลา (OT)
 • เบี้ยขยัน
 • เงินกู้ยืม
สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ห้องพยาบาล มีแพทย์และพยาบาลประจำ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือสมรส
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อาหารฟรี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทมานาน
สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ

สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ

 • กิจกรรมท่องเที่ยวบริษัท, งานเลี้ยงปีใหม่, กิจกรรมเที่ยวครอบครัว
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ เช่น ฟุตบอล, แบดมินตัน, เซปัคตระกร้อ, บาสเก็ตบอล เป็นต้น
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับภายนอก
 • ชมรมอื่นๆ ที่พนักงานจัดตั้งขึ้นมา เช่น ชมรมหมากกระดาน, ชมรมพุทธศาสนา, ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องและวัตถุโบราณ เป็นต้น
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เช่น กิจกรรมปลูกป่า, กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด เป็นต้น

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ คุณสามารถ
กรอกใบสมัครได้ที่นี่ โดยบริษัทจะพิจารณาภายหลัง
โทรศัพท์ : +66-3846-9700
ต่อ 290,291,293, 295 และ 296
Fax. : +66-3821-3042