คณะผู้บริหาร (LEADERSHIP)

กว่า 2 ทศวรรษที่บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่สำคัญสร้างชื่อเสียงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก

โดยมีการนำระบบการบริหารและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเข้ามาใช้ เพื่อผลิตเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย

และเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับการพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทางบริษัทได้ประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ

ทั้งเรื่องของกำลังการผลิต, ยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นและคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่เราได้รับอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้การบริหารงานและนโยบายของผู้บริหารที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถนำพาบริษัทและพนักงาน เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

คณะผู้บริหาร

คุณ อะคิโนริ อะตาราชิ
Associate Officer Regional General Manager, Air Conditioning Business in ASEAN/OCEANIA’s Countries & Chairman
คุณ นาโอโตะ เซคิดะ
President
คุณ ริวตะ ฮิราโมโตะ
Vice President
คุณ ฮิโรยุคิ ซาโต
Director & Senior General Manager
คุณ ทาเคชิ คิทากาวะ
Director & Senior General Manager
คุณ วัลลภ พ่วงไพโรจน์
Director & Senior General Manager
คุณ คาสุฮิสะ ฮินาสึ
Director & Senior General Manager
คุณ โนริโยชิ โอกามิ
Director & Senior General Manager
คุณ ชิเกคิ โมริตะ
Director
คุณ บุญทวี คำแหง
Director