DAIKIN HOLIDAY

วันหยุดประจำปี
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

DAIKIN HOLIDAY 2021

วันที่
เดือน
วันหยุด
1
มกราคม
วันหยุดปีใหม่
26
กุมภาพันธ์
วันมาฆบูชา
13, 14, 15
เมษายน
วันหยุดสงกรานต์
3
พฤษภาคม
ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
26
พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา
3
มิถุนายน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี
28
กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12, 13
สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13
ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
30, 31
ธันวาคม
วันสิ้นปี