รางวัลแห่งความภูมิใจ (AWARD)

รางวัลแห่งความภูมิใจ
"บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้รับรางวัลจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก"
      รางวัลแห่งความภูมิใจ
award
Good Factory Award 2015
Factory Management Award
พฤษภาคม
2547
รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2547 ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พฤษภาคม
2548
รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2548 ประเภทบริหารงานคุณภาพ
สิงหาคม
2549
รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2549 ประเภทการเพิ่มผลผลิต
เมษายน
2550
Thailand Energy Award รางวัลดีเด่นประเภทโรงงานควบคุม
พฤษภาคม
2550
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
พฤษภาคม
2551
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
กรกฎาคม
2552
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
สิงหาคม
2552
ประกาศเกียรติคุณสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ (ปริมาณบริจาคมากกว่า 1,000 หน่วย)
กรกฎาคม
2553
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
กรกฎาคม
2554
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
กรกฎาคม
2555
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
พฤศจิกายน
2555
รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2547 ประเภทบริหารความปลอดภัย
กรกฎาคม
2556
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
กรกฎาคม
2557
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
พฤศจิกายน
2557
รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2557 ปรเภทการจัดการโลจิสติกส์
ตุลาคม
2558
รางวัลการบริหารจัดการโรงงานยอดเยี่ยม จากสถาบันเพิ่มผลผลิตประเทศญี่ปุ่น (JMA)
กรกฎาคม
2559
รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2559 ประเภทการจัดการพลังงาน
เมษายน
2560
รางวัลอาคารเขียวไทย "TREES-NC" ระดับ "Platinum Level" ของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก สถาบันอาคารเขียวไทย
ธันวาคม
2561
รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2561