มาตรฐานการรับรอง (CERTIFICATE)

มาตรฐานการรับรอง
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้รับมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
กุมภาพันธ์ 2535
มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยจากญี่ปุ่น  
กุมภาพันธ์ 2535
มาตรฐานอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น (JIS) 
พฤศจิกายน 2539
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9002) 
พฤศจิกายน 2541
มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001) 
กันยายน 2545
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001) 
ธันวาคม 2545
มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) 
สิงหาคม 2549
มาตรฐานรับรองว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติ การทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/IEC17025:2005)   
กุมภาพันธ์ 2550
มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ISO/IEC27001) 
ธันวาคม 2564
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4