“ไดกิ้น” มอบเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
CSR
October 31, 2023

        นายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ ที่ปรึกษา บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด พร้อมด้วย นายวัลลภ พ่วงไพโรจน์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายสิทธิชัย ตระการวรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด มอบเครื่องปรับอากาศจำนวน 97 ชุดให้กับ 30 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มูลค่า 531,846 บาทเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา และช่างทั่วไปใช้ในการฝึกปฏิบัติและเพิ่มทักษะด้านเครื่องปรับอากาศ โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย เรืออากาศโท สมพร ปานดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้รับมอบเครื่องปรับอากาศ และมีหัวหน้าศูนย์เครือข่ายพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและ ผู้อำนวยการจาก 7 วิทยาลัย เป็นตัวแทน 30 วิทยาลัยรับมอบเครื่องปรับอากาศ ณ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้

1