สอศ. รับมอบเครื่องปรับอากาศ จากไดกิ้น กว่า 97 เครื่อง เป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษา
CSR
October 31, 2023

วันนี้ (31 ต.ค. 66 ) เรืออากาศโท สมพร ปานดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องปรับอากาศ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด และ บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ ที่ปรึกษา บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด นายวัลลภ พ่วงไพโรจน์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรืออากาศโท สมพร ปานดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด และ บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน โดยการมอบเครื่องปรับอากาศ จานวน 97 เครื่อง ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จำนวน 30 แห่ง ซึ่งการรับมอบเครื่องปรับอากาศในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนและนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นสื่อการเรียนการสอน การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสายอาชีพ ที่ต้องพัฒนาก้าวให้ทันเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมที่พัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว สอศ. ยังมีสถานศึกษาจำนวนหลายแห่งที่ยังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนจำนวนมาก ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา การผลิตและพัฒนากำลังคน ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่การพัฒนาความเจริญด้านอุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป

1