บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งความสุขมอบของขวัญ วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567
CSR
January 11, 2024

        เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณนัฐพงค์ หันแจ้ด และ คุณสุรนันท์ วิชัย ผู้บริหารกลุ่มธุรการ เข้าร่วมโครงการ "วันเด็กแห่งอมตะซิตี้ ชลบุรี 2024" มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษารอบอมตะฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดโดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ร่วมกับ บริษัทฯในกลุ่มอมตะ และ ชมรม CSR อมตะ ณ สนามฟุตบอล ด้านหลังอาคารอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ

        นอกจากนี้ บริษัท ไดกิ้นฯ พร้อมด้วยทีมงาน ยังคงส่งความสุขให้เด็กๆ อย่างต่อเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2567 โดยการมอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีกว่า 20 โรงเรียน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา อาทิ เช่น
1. โรงเรียนคลองพานทอง
2. โรงเรียนวัดบุญญราศรี
3. โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
4. โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ
5. โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
6. โรงเรียนเพชรพิทยาคม
7. โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
8. โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์
9. โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
10. โรงเรียนวัดเกะลอย
11. โรงเรียนบ้านบางแสม
12. โรงเรียนวัดบางนาง
13. โรงเรียนบ้านย่านซือ
14. โรงเรียนวัดบ้านเก่า
15. โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว
16. โรงเรียนบ้านโค้งดารา
17. สถานีตารวจภูธรหนองขาม
18. โรงเรียนนาคคามพิทยาคม
        ซึ่งบรรยากาศการส่งมอบของขวัญวันเด็กเป็นไปอย่างสนุกสนานและคึกคัก โดยมีคณะครูและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียน มารับมอบของขวัญ โดยทางบริษัทฯ ได้ส่งต่อความสุขให้กับโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง และปีนี้ถือเป็นปีแรกที่จัดกิจกรรมหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เชื่อมั่นว่าเด็กๆ จะนำไปใช้อย่างมีประโยชน์และมีความสุข

CD110124