“ไดกิ้น” มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาภาคอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งมอบเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดปฎิบัติการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แก่ 11 วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา
CSR
March 22, 2024

        “ไดกิ้น” มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาภาคอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งมอบเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดปฎิบัติการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แก่ 11 วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 คุณนาโอโตะ เซคิดะ ประธานบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณวัลลภ พ่วงไพโรจน์ กรรมการบริษัทและผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณเพชร กรมแสง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรด้านเทคนิค บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มบริษัทไดกิ้น ได้ต้อนรับคุณสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, คุณพนาวรรณ กล้าแข็ง ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือภาคเอกชน สอศ. และ คุณสุรศักดิ์ แก้วหีด ผู้อำนวยการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พร้อมทั้งตัวแทนจาก 11 วิทยาลัย เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดปฎิบัติการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จานวน 40 ชุด มูลค่าร่วมกว่า 719,143 บาท ณ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

        การส่งมอบเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดปฎิบัติการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทไดกิ้นในประเทศไทย, สำนักงานอาชีวศึกษา และ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยมีการส่งมอบอุปกรณ์จำนวน 25 ชุด ให้กับ 5 วิทยาลัยตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการติดตั้ง การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศ และระบบทำความเย็น ได้แก่
1. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 5 ชุด
2. วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 ชุด
3. วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 ชุด
4. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุด
5. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 5 ชุด


และได้ส่งมอบอุปกรณ์จำนวน 15 ชุด ให้กับ 6 วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ได้แก่
1. วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน 3 ชุด
2. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่ จำนวน 3 ชุด
3. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จ.พิจิตร จำนวน 3 ชุด
4. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จำนวน 2 ชุด
5. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี จำนวน 2 ชุด
6. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จ.จันทบุรี จำนวน 2 ชุด

        ไดกิ้น มุ่งหวังว่าการพัฒนาทักษะต่างๆของเยาวชนไทย จะไม่สิ้นสุดเพียงแค่การมอบอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้แก่สถานศึกษาเท่านั้น ยังจำเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือแบบองค์รวมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า

IMG_0116