กิจกรรมเก็บขยะ ณ ชายหาด (Clean Beach for better life )
CSR
August 20, 2017

ทุกๆปี พนักงานได้กิ้นจะร่วมกันทำความสะอาดที่ชายหาดบางแสนเป็นประจำทุกปี โดยร่วมกับหน่วยงานราชการและน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลับบูรพา กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้ชายหาดบางแสนสะอาดแล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนให้รู้จักรักษามรดกทางธรรมชาติให้สวนงามตลอดไป

2