DIT รับรางวัล “อุตสาหกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2561”
January 25, 2019

 บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด (DIT) ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2561”

พิธีรับรางวัลระหว่างท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทย(ซ้าย)

และ ท่านโอโมริ จุนอิจิ ประธานของ DIT (ขวา)

รางวัลประกาศเกียรติคุณนี้ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและขยายอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย ซึ่ง “รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น” มีทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทเพิ่มผลการผลิต  ประเภทรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ประเภทการบริหารความปลอดภัย  ประเภทบริหารงานคุณภาพ  ประเภทการจัดการพลังงาน  ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 3 ประเภทขึ้นไปจึงจะมีสิทธิในการสมัครเข้าร่วมรับ “รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม” โดยที่ผ่านมา DIT ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมมาแล้วรวมทั้งสิ้น 6 ประเภท (ไม่รวมประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม)

ในครั้งนี้บริษัทที่ได้เสนอชื่อเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมมีทั้งหมด 14 บริษัท และจากการพิจารณารายงานตามเกณฑ์การคัดเลือก  การนำเสนอผลงาน  การตรวจประเมินสถานประกอบการ  บริษัท DIT  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว

DIT เป็นบริษัทที่ก่อตั้งและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นมาระยะเวลานานถึง 28 ปีโดยมีรากฐานมาจาก 2 ปัจจัย ดังนี้

• บริษัทมีการผลักดันระบบที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีการพัฒนาการเพิ่มผลการผลิต  การผลักดันและการเพิ่มความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการแข่งขันให้สามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง

• บริษัทได้ให้การสนับสนุนนโยบายทางเศรษฐกิจ “Thailand 4.0” (*หมายเหตุ) อย่างต่อเนื่องและมีนโยบายเพื่อการเจริญเติบโตในไทยที่ชัดเจน

พิธีรับรางวัลได้จัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2018 โดยได้มีการเชิญสมาชิกในทีมงานเข้าร่วมและได้รับถ้วยรางวัล  ของที่ระลึก  และคำอวยพรโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา

ในขณะเดียวกัน บริษัท ไดกิ้นคอมเพรสเซอร์อินดัสทรีส์ จำกัด (DCI) ได้รับ “รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน” ด้วยเช่นกัน ซึ่งแผนกความปลอดภัยและแผนกคุณภาพประจำบริษัท DCI ได้เข้าร่วมรับรางวัล โดยรางวัลในครั้งนี้เป็นรางวัลประเภทที่ 3 ของบริษัท

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจให้สนับสนุนการขายในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนียให้ขยายตัวยิ่ง ๆ ขึ้นไปและในขณะเดียวกันก็จะดำเนินกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและขยายกิจการให้เจริญก้าวหน้าเพื่อสานต่อหน้าที่ในการเป็นบริษัทแม่ของภูมิภาค
ต่อไป

(*หมายเหตุ) Thailand 4.0 คือ สังคมเศรษฐกิจที่สรรสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องโดยมีคีย์เวิร์ดหลักคือ “เทคโนโลยี” “ความคิดสร้างสรรค์” และ “นวัตกรรม”