“ไดกิ้น” รับรางวัล มูลนิธิอาคารเขียวไทย ตอกย้าผู้นำด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
November 15, 2023

        “ไดกิ้น” ผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศชั้นนำระดับโลก จากประเทศญี่ปุ่น ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับรางวัล “มูลนิธิอาคารเขียวไทย” ขั้นสูงสุด ระดับ Platinum (ดีเด่น) จำกสถาบันอาคารเขียวไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี ของการก่อตั้งสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ในงาน 13th THAI GREEN BUILDING EXPO AND CONFERENCE 2023

       สำหรับ “สถาบันอาคารเขียวไทย” เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครที่ประกอบด้วยสถาปนิกและวิศวกรจากสมาคมวิชาชีพสองแห่งคือ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อราวกลางปี พ.ศ. 2551 โดยมีเป้าหมายหลักคือ ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และจัดทำมาตรฐานรวมทั้งหลักเกณฑ์อาคารเขียวของไทยขึ้นมาใช้เอง เพื่อนามาใช้แทนเกณฑ์อาคารเขียวที่กำหนดมาจากประเทศมหาอำนาจ ลดความเสียเปรียบด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและสังคมไทยเรื่องการออกแบบ ก่อสร้าง และพัฒนาอาคารเขียวแบบยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องอาคารเขียวที่ถูกต้องให้กับ สถาปนิก วิศวกร หน่วยงานรัฐบาล และประชาชนทั่วไป สถาบันอาคารเขียวไทย ทำงานภายใต้มูลนิธิฯ โดยเป็นหน่วยงานอิสระไม่แสวงหากำไรแต่สามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองได้จากการประเมินอาคารและจัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันฯ นั่นเอง

        ในฐานะผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานเป็นหัวใจสำคัญเสมอมา ไดกิ้นยังก้าวสู่การเป็นที่หนึ่งด้านการผลิตและการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศที่ดีที่สุดในโลก ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนำเทคโนโลยีการผลิต โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการประหยัดพลังงานของประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นการได้รับรางวัลดังกล่าว จึงถือเป็นความภาคภูมิใจที่ตอกย้ำในความเป็นผู้นำด้านพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อมของไดกิ้นอย่างแท้จริง นอกจากนี้เรายังมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาคาร และร่วมเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงแนวคิดการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย