ไดกิ้น เข้ารับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567
April 3, 2024

        วันที่ 1 เมษายน 2567 คุณวัลลภ พ่วงไพโรจน์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท  ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับเข็ม “เสมาคุณูปการ” ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 จาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

        รางวัลนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 เช่น การบริจาคเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์การสอน, การถ่ายทอดทักษะการติดตั้งและการแก้ปัญหาเครื่องปรับอากาศ, การสนับสนุนทุนการศึกษา, การสนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โรงเรียน และเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาศึกษาและบุคลากรของประเทศไทยให้มีศักยภาพและความพร้อมในการสนับสนุนภาคธุรกิจต่อไปในอนาคต