ฟอร์มเยี่ยมชม
รายละเอียดการเยี่ยมชมโรงงาน
รายละเอียด
วันที่เปิดให้เยี่ยมชม
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
สถานที่
บริษัท
ไดกิ้นอินดัสทรีส์
(ประเทศไทย)
จำกัด
ส่วนที่เปิดให้เยี่ยมชม
ส่วนการผลิต
อาคารศูนย์ฝึกอบรม
รบกวนผู้เยี่ยมชม
โรงงานทุกท่าน
ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
เวลาการเยี่ยมชม กำหนดเวลา
10:00 - 12:00
14:00 - 16:00
จำนวนผู้เยี่ยมชม
10-25 คน
ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมโรงงาน
 • กรุณาตรงต่อเวลา
 • แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม และเรียบร้อย อนุญาตให้สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือ
  รองเท้าผ้าใบเท่านั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ รองเท้าที่เปิดเห็นนิ้วเท้า
  หรือรองเท้าที่มีแค่สายคาดโดยเด็ดขาด
 • เส้นทางการเดินเยี่ยมชมโรงงาน
  ให้ผู้มาเยี่ยมชมเดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ของไดกิ้นกำหนดให้เท่านั้น
 • ห้ามถ่ายภาพขณะเยี่ยมชมในกระบวนการผลิตโดยเด็ดขาด
 • ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพขณะที่วิทยากรบรรยาย
 • ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด
  ให้สูบบุหรี่ในบริเวณที่อนุญาตให้สูบได้เท่านั้น
 • ในขณะเดินเยี่ยมชมโรงงาน ห้ามผู้มาเยี่ยมชมสัมผัสเครื่องจักร เครื่องมือ
  อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใด ๆ ทุกชนิด
 • ในขณะเดินเยี่ยมชมโรงงาน ให้ผู้มาเยี่ยมชมสวมหมวก ติดบัตร Visitor
  และใส่ชุดหูฟัง ตามที่โรงงานจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เยี่ยมชมโรงงาน
เงื่อนไขการคัดเลือกเยี่ยมชมโรงงาน
 • บริษัทเปิดรับสมัครผู้เยี่ยมชมโรงงานผ่าน
  ทางเว็บไซต์เท่านั้น
 • เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าภายใน 30 วัน
หมายเหตุ
ทางบริษัท จะพิจารณาและติดต่อกลับภายใน 7 วัน
กรอกข้อมูลสำหรับเยี่ยมชมโรงงาน
ชื่อสถาบัน (คณะ) / บริษัท / หน่วยงาน*
ประเภทสถาบัน (คณะ) / บริษัท / หน่วยงาน*
ที่อยู่*
จำนวนผู้เยี่ยมชม*
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย*
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
จดหมายขอเยี่ยมชม*(PDF)
Browse
(pdf) ขนาดไฟล์แนบไม่เกิน 2 Mb
เว็บไซต์*
วัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชม*
ความคาดหวังในการเยี่ยมชม*
ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง*
เบอร์โทรศัพท์*
เบอร์มือถือ*
อีเมล*
 
 
บันทึกข้อมูล